Administrace emailů
Emailové schránky nebo celé emailové domény (pokud jste administrátorem určité domény) můžete administrovat přes rozhraní na adrese https://mail.smarthosting.cz/vmailadmin. Jako přístupové jméno zadejte Vaši emailovou adresu a jako heslo zadejte heslo pro přístup k vaší emailové schránce. Administrační rozhraní vám umožní pracovat s nastavení vaší emailové schránky a to hlavně:

  • měnit nastavení spamových a adminirových filtrů
  • přeposlat kopii emailu na mobilní email
  • nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti 
  • změnit si přístupové heslo ke schránce

Nastavení antispamu a antiviru
Po přihlášení do administrace můžete v menu Spam filter přenastavit defaultní hranici pro filtrování spamu. Defaultně je v systému nastavena hodnota 5.5, čím je hodnota nižší, tím více emailů bude vyřazeno, ale zvyšuje se tím riziko vyřazení i některých legálních emailů. V dalších záložkách Spam filteru je možné nastavit adresy ze kterých má být email vždy doručen (Approved list) nebo naopak vždy blokován (Blocked list).
Pokud jste v menu Spam filter nastavili základní parametry, musíte v menu System filter povolit položky filter spam a filter virus a nastavit adresáře do kterých budou emaily filtrovány.

Nastavení automatické odpovědi
Po přihlášení do administrace můžete v menu Virtual Vacation aktivovat automatickou odpověď, po vyplnění předmětu a těla automaticky odesílaného emailu zaklikněte enable a nastavení uložte pomocí submit. Od této chvíle bude na každou emailovou adresu ze které přijde email odeslána tato odpověď, ale email bude normálně uložen do vaší schránky. Každému odesílateli přijde váš email během jedné aktivace automacké odpovědi pouze jednou.

Nastavení uživatelských filterů
V menu Custom filter můžete nastavit uživatelské filtry, které vám umožní dle určitého slova filtrovat emaily do vámi určených podsložek.

Přeposílání emailů
V menu Mail copy můžete nastavit adresy na které chcete odeslat kopii každého emailu. Při nastavení můžete určit typ přeposlání. Mobile style forward použijte pro přeposílání na mobilní email - odešle se pouze hlavička emailu. Pro odeslání kopie celého emailu použijte typ Complete Email Forward.

Automatické mazání emailů
U všech uživatelů je nastavené mazání odpadkového koše a složek Junk, Quarantine a Spam po 2 týdnech. To znamená, že pokud si aktivujete antispamový filter a spamy necháte ukládat do spožky Spam, tak v této složce najdete vždy jen emaily mladší než 14 dnů.

WebMail
Na adrese https://mail.smarthosting.cz se můžete přihlásit do své emailové schránky (login je emailová adresa a příslušné heslo). Pomocí tohoto rozhraní můžete číst email, odpovídat na ně, přeposílat je a kontrolovat antispamovou a antivirovou složku.

POP3 / IMAP server
Při konfiguraci vašeho poštovního klienta použijte jako POP3 nebo IMAP server adresu mail.smarthosting.cz. Pro ověření použijte jako jméno vaši emailovou adresu a jako heslo zadejte heslo pro přístup k vaší emailové schránce.

SMTP server
Všichni uživatelé mají možnost používat pro odesílání pošty náš smtp server na adrese smtp.smarthosting.cz. Při konfiguraci vašeho poštovního klienta je potřeba při zadávaní SMTP server zakliknout, že server vyžaduje autentifikaci a jako jméno zadat vaši emailovou adresu a jako heslo zadat přístupové heslo k vaší schránce.